Muhtasib dan Materi Presentasi: The Islamic Market (Souq) (PDF)

Muhtasib adalah seorang inspektur di tempat-tempat publik, sekaligus sebagai penyelia untuk perilaku warga di kota-kota Timur Tengah dan Afrika pada masa pra-modern. Secara terminologi, muhtasib biasanya merujuk kepada arti "pengawas pasar".  'Āmil al-Sūq Bermula dari sebutan 'āmil al-sūq, sebelum dikenal dengan nama muhtasib. 'Āmil al-sūq adalah pejabat lokal yang bertanggung jawab atas regulasi perdagangan di … Continue reading Muhtasib dan Materi Presentasi: The Islamic Market (Souq) (PDF)